Støtteforening

Frivilling støtteforening for forældre

Støtteforeningen Boiskov er en frivillig forening bestående af forældre til børnene i Børnehaven Boiskov, Sandskærvej 119, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Børnehaven må ikke opkræve betaling udover frivillig forældrebetaling. Den må imidlertid gerne modtage gaver og tilskud fra en etableret støtteforening.

Under fanen personale, kan man se hvem der er medlem af støtteforeningen.

Formål

Støtteforeningen Boiskovs formål er at indsamle midler, som kan videregives til Boiskov Natur og Udebørnehave og bruges til at give børnene en ekstra oplevelse i hverdagen eller til indkøb af legetøj, møbler, værktøj eller andet børnehaven har brug for.

Foreningens økonomiske midler kommer primært via overskud fra div. arrangementer. Vi vil være aktive i årets løb ved f.eks. sommer- og julefest, foredrag, kræmmermarked, arbejdsdage m.m. Endvidere modtages pengegaver fra enhver der måtte ønske det (fx forældre, bedsteforældre, handelsdrivende i lokalsamfundet m.m.). Støtteforeningen søger også fonde og legater.

Støtte og betaling

Det er til enhver tid muligt at støtte foreningen økonomisk. Der opkræves ikke kontingent og det er op til den enkelte at fastsætte størrelsen på bidraget.

Betaling foregår ved:

  • Indbetaling på konto 7688 0000178373 i Frøs Herreds Sparekasse
  • betales direkte til en af foreningens medlemmer, som vil sætte beløbet ind på ovennævnte konto

    Det er kassererens opgave at føre regnskab og i samarbejde med børnehavebestyrelsen, forvalte midlerne til formål som er til gavn for Boiskov Natur og Udebørnehave Aps.
    Kassereren for støtteforeningen forelægger regnskab ved den årlige generelforsamling med en aktuel saldoopgørelse.

    Hvis der er nogen, der har lyst til at arbejde i Støtteforeningen eller har ideer/erfaringer vi kan bruge, hører vi meget gerne fra jer.

    Klik under fanen personale, for at se hvem der er med i støtteforeningen.