Priser

Priser

Prisen er:
2150 kr. pr. måned for en børnehaveplads

12 måneder om året for en fuldtidsplads.

Tilskud

Aabenraa kommune yder søskende- og økonomisk fripladstilskud under samme vilkår som for kommunens øvrige institutioner.

Boiskov tilbyder kun Deltidspladser til børn med forældre på barsel- eller forældreorlov og kombinationspladser efter gældende lovgivning.
Ønskes deltidsplads ved barsel kan de 30 timer anvendes i tidsrummet 6.30 – 12.30.

Priser ved deltidsplads på barsel:
Børnehave: 1300 kr.

Indmeldelsesgebyr

Ca. 5 måneder inden opstart indbetales et indmeldelsesgebyr på 1500 kr. Dette for at binde den gensidige aftale om optagelse i Boiskov.
Indskuddet går til Boiskov Støtteforening. Støtteforeningen yder tilskud til fordel for børn og legeplads. Indskuddet tilbagebetales ikke, såfremt forældrene ønsker at frasige sig pladsen og ikke benytte den alligevel.

Udmeldelse

Udmeldelse sker til den 1. i en måned med 2 måneders varsel.