Om os

Om Os

Boiskov Natur og Udebørnehave Aps er en privatejet børnehave, godkendt af Aabenraa kommune.

Vi er normeret til 34 børn i alderen 3-6 år. Vi har til huse på en dejlig gammel bondegård i skønne naturomgivelser på Løjtland. På den store grund boltrer vi os med leg, bål og mange andre udeaktiviteter.

Vi har gode rummelige indelokaler, hvor vi kan være, når frosten og regnen driller os. I stalden er der et træværksted og et høloft, hvor vi kan lege. Vi har forskellige dyr i vores “klappegård”, hvor børnene kan være med til at fodre dyrerne. Vi bor i gå afstand til skov og strand og tilbringer mange timer der med leg, samvær og motoriske udfoldelser. Det er skønt at opholde sig i naturen, børnene bliver udfordret, gøres nysgerrige og motiveres – de kan simpelthen ikke lade være med at pille og gå på opdagelse.

Vores mål er at berige så mange som muligt samt give børnene i Boiskov et varieret og bredt kendskab til det omkringliggende samfund. Vi kalder derfor os selv en åben daginstitution. Det betyder, at vi ikke blot beriger børnene med det fællesskab, der er blandt børn og voksne i institutionen, men også tilbyder dem kulturelberigelse og socialt samvær med mennesker fra det omkringliggende samfund. Vi har fx et fast samarbejde med Løjt Kirkebys ældrecenter, som vi besøger, og de besøger os. Også forskellige skoler gør brug af institutionen som del af deres friluftslivs tilbud. Vi fungerer også indimellem som kursussted for uddannelser af bl.a. motorik‐assistenter. Børnene kommer derfor til at opleve en rigvariation af mennesker fra forskellige steder i livet, som alle har noget særligt at bidrage med.

Under fanen  Børnehave, vil I finder særskilt information, om dagligdagen. Øvrige informationer er samlet på de øvrige faner og vil være fælles gældende, for hele institutionen.

Vores legeplads er åben for offentligheden. Uden for institutionens åbningstid har børn og forældre mulighed for at bruge vores legeplads. De eneste betingelser er, at børn kun må færdes der ifølge voksne og at man passer på legepladsen, rydder op efter sig, så andre også kan få en god oplevelse.

 

Formål

Institutionen modtager børn i alderen følgende de kommunale institutioners alderskategori for børnehaver og småbørnsgrupper. Dagtilbuddet er et led i kommunens samlede generelle og forebyggende tilbud til børn.

Institutionen skal leve op til de til enhver tid gældende krav og love, der er gældende inden for institutionsområdet. Institutionen skal som mål sætte sig en opdragelse der fremmer evnen til aktivt fællesskab, og som i en glad og tryg atmosfære giver sådanne muligheder for oplevelse og selvvirksomhed, at barnet herved får øget sin lyst til at lære og udfolde sin fantasi, alt med det sigte at fremme en alsidig udvikling.

Arbejdet i institutionen skal i videst muligt omfang foregå i samarbejde med forældrene. Institutionen står åben for alle uanset race, religion og politisk anskuelse.
Påvirkning der sigter mod ensretning, må ikke finde sted.
Institutionen skal arbejde for at fremme tolerance og medmenneskelighed.
Børnene skal, gennem natur og miljøaktiviteter opleve og lære om sunde livsvaner, herunder skal der også sættes fokus på krop og bevægelse, personlige og sociale kompetencer og kulturelle udtryksformer i samvær med nærværende og inspirerende voksne.

Stk.2 Denne børnehaves oprettelse og drifts fornødne kapital tilvejebringes dels ved forældrebetaling samt tilskud fra kommunen. En andel af evt. overskud kan anvendes til forbedring og indkøb af legeredskaber og materialer. Der vil i samarbejde med forældrebestyrelsen og personale blive foreslået/diskuteret hvilke indkøb/aktiviteter, der har 1. prioritering.

Indmeldelse / Udmeldelse

Børnene bliver skrevet på ventelisten i den rækkefølge indmeldelserne bliver modtaget.

Optagelsen sker ud fra følgende kriterier:

 • Søskende har fortrinsret
 • Vi optager ca. 10 børn pr årgang
 • Vi laver så vidt muligt en nogenlunde ligelig fordeling mellem drenge og piger
 • Når vi har en ledig plads, bliver den tilbudt til den øverste fra listen, som kan starte efter højst 2 måneder

Tilbagemeldinger til forældre:

 • Ved modtagelse af indmeldelse får I en bekræftelse pr mail på, at jeres barn er sat på ventelisten.
 • Cirka ½  år inden opstart, får I besked pr mail,  hvis jeres barn er optaget.
 • Cirka 3 måneder inden opstart modtager I et velkomstbrev.

Link til Indmeldelse / Udmeldelsesblanket herunder:

  Boiskov Natur og Udebørnehave bruger Famly

  I Boiskov Natur og Udebørnehave går vi meget op i at holde forældre opdateret på hvad der sker i deres børns hverdag.

  Med Famly kan du som forælder få billeder, opslag og begivenheder fra Boiskov Natur og Udebørnehave direkte på mobilen som iPhone og Android app eller direkte på din e-mail.