Motorik

Motorik i Boiskov

Den motoriske udvikling er i højsædet i Boiskov. Børns motoriske udvikling er afgørende for deres indlæringsevne og for hvor livsduelige mennesker, de kan blive. Den er også grundlæggende vigtig for barnets kompetencer i forhold til at lege, være social og have mod på at opleve verden omkring dem. Uden den rette grundmotoriske stimulering, vil barnet være helt eller delvis passiv, både i kognitiv og fysisk forstand. Dette skyldes at krop og sind, hænger uløselige sammen. Jo mere der er styr på kroppen, jo bedre følger hovedet med. Derfor prioriterer vi den motoriske udvikling meget højt i Boiskov.

Denne tilgang er en af de primære grunde til, at vi vægter udelivet så højt. Børnene har i naturen langt bedre muligheder for at bruge deres krop og for at lære herigennem. Alt det vi laver på legepladsen og på ture i naturen, er med til at styrke barnets primære sanser. (fx legepladsens udformning, plads til leg i alle højder og alt slags vejr)

De primære sanser.

De primære saner er styrende for, hvordan kroppen fungerer i en bevægelse. Herunder at have en god kropskontakt og kontrol, så man kan lege med de andre børn og er i stand til at bruge sine muskler og led på den rigtige måde. Udviklingen af de primære sanser sker ikke af sig selv, det er noget der skal trænes og stimuleres. Selve træningen er noget, de fleste børn klarer selv, dog under forudsætning af, at de har det rette miljø til rådighed. Dette miljø, skaber vi i Boiskov. Når vejret tillader det, bevæger børnene sig rundt i bare tæer og underbukser, de klatrer i træer, vi prøver sneen af i bare tæer, efterfulgt af et dejligt lunt fodbad og vi kan finde på at vinterbade, bruge vildmarksbad og sauna, med primært de ældste børn. Kroppens nerveceller har brug for direkte kontakt for at blive tilstrækkeligt stimuleret og udviklet. Børnene skal mærke græsset, jorden og sandet mm, direkte på huden.

De primære sanser hos barnet, udgør tilsammen fundamentet for barnets balance. Derfor er det altid disse primære sanser vi dykker ned i, når et barn har motoriske udfordringer. I Boiskov har vi 3 uddannede motorikvejledere, der ved barnets start og i samarbejde med forældrene, motoriktester barnet, for at se om der er noget der mangler i deres primære sanser:

Labyrintsansen:

Labyrintsansen udgør sammen med følesansen og muskel-ledsansen, de primære sanser, der danner fundamentet for udviklingen af barnets bevægelser.  Labyrintsansen hjælper hjernen til at opfatte, hvordan hovedet vender på kroppen, om vi har fart på eller vi bevæger os langsomt og hvordan vi vender i forhold til tyngdekraften. Hvis ikke denne sans stimuleres tilstrækkeligt, kan barnet blive svimmel og utilpas, når det svinger, gynger, triller, barnet kan blive køresyg etc. Dette hæmmer den motoriske udvikling hos børn og lysten til at bevæge sig.

Taktilsansen (følesansen):

Følesansen er grundlaget for en god udvikling af bevægelser. Samtidig hjælper følesansen os til at forstå, de omgivelser vi færdes i. Når barnet får mange forskellige føleindtryk, lærer de at forskellige underlag, kræver noget forskelligt. En hård flise er forskellig, fra det bløde græs. Og bare tæer i grus føles forskelligt fra bare tærer i mudder. Berøringer fra andre mennesker og fra forskellige materialer, hjælper til at barnet udvikler en god kropsfornemmelse og at barnet kan lave præcise bevægelser. Endelig er en velstimuleret følesans, afgørende for hele barnets følelsesmæssige udvikling. I vores dagligdag er der fodbad og massage til de mindste, efterfølgende kommer de børn der har behov. Om sommeren er majsmarken og græsset gode stimuli.

Muskel/led sansen:

Muskel-ledsansen, stimuleres når barnet bevæger sig. Når barnet er i bevægelse, giver muskel-ledsansen hele tiden hjernen besked om, hvilken stilling kroppen er i. Et barn har brug for mange forskellige aktiviteter, for at lære hvor mange kræfter de skal bruge til forskellige bevægelser. Hvor hårdt skal barnet skubbe/fange i en fangeleg eller hvor hårdt skal sparket til en bold være? Og hvor meget skal kroppen spænde op, når der klatres op og ned.  Muskel-ledsansen stimuleres især, når barnet bøjer, strækker, hopper, klatrer, skubber, løfter, kravler etc.

Når taktilsansen, labyrintsansen og muskel-ledsansen, kobles sammen med barnets syn, udgør de grundlaget for vores balance og dermed for al bevægelse. (Det legende barn er klar 😊). I Boiskovs dagligdag tager alle vores aktiviteter, udgangspunkt i disse primære sanser.