Børnehaven

Børnehaven

Børnehaven er godkendt til 34 børn i alderen 3-6 år.

Boiskov Natur og Udebørnehave har en dejlig stor grund, hvor vi boltrer os med leg, bål og mange andre udendørs aktiviteter. Vi har også et værksted, en stald, et halmloft og nogle gode, hyggelige lokaler, hvor vi kan lege. Vi bor i gå afstand til skov og strand og tilbringer mange timer der med samvær og motoriske udfoldelser.

Boiskov skaber legende børn

Børnene i Boiskov er sammen med engagerede og autentiske voksne som brænder for det gode børneliv. I Boiskov har vi valgt at prioritere en høj normering. Det betyder, at vi ikke bruger så mange penge på legetøj, men i stedet, på det vi finder vigtigst, nemlig voksne nok, så der er tid til det enkelte barn, hver dag.

Det betyder også, at vi leger med dem. Vi skaber legende børn. Legen er essentiel for børns udvikling og trivsel. Det er vigtigt, at børn oplever langt flere muligheder end begrænsninger. De er i stand til langt mere, end de fleste voksne tror.

Timerne i en daginstitution er børnenes primære verden i hverdagen. Derfor er det vigtigt, at daginstitutionen også bærer præg af et hjemligt miljø. Det miljø forsøger vi, så vidt muligt, at skabe i Boiskov. Et hjemligt miljø, med voksne der gennem pædagogisk faglighed skaber en sjov og udviklende ramme for deres tilværelse, og hvor de oplever at have medindflydelse i deres eget liv, mens I er på arbejde.

Vi har i Boiskov faste, daglige rutiner. Derudover er naturen og de skiftende årstider, i høj grad med til at bestemme vores dagligdag. Vi puster badebassin op, når det er varmt. Vi presser æblemost, når æblerne drysser fra træerne, plukker årstidens bær, dyrker grøntsager i højbedene, og om sommeren slynger vi biernes honning. Vi leger på halmloftet, når regnen kommer og søger ly for rusk og storm i ”Helles Have”. Når frosten kommer, kælker vi og laver isskulpturer, og laver kreative sysler i laden eller stuen, når det er koldt, vådt og mørkt udenfor.
Ikke to dage i Boiskov er ens. Det betyder ikke, at vi ikke har en struktureret hverdag, men at vi kan finde på at skubbe lidt til tiderne, så de passer ind i vores øvrige dagligdag og gøremål. Dagene rammesættes primært af vores frokosttid ca. kl. 11:30 og dernæst vores frugttid kl.14.

Vores legeplads er meget stor. Det skal den være for at give børnene gode muligheder for at kunne udfolde sig varieret, men også for at vi kan holde opsyn samtidig med, at børnene kan lege og udvikle sig, uden en fornemmelse af hele tiden at være overvåget af de voksne. Legepladsen er godkendt og overholder gældende regler på området.
Det er helt bevidst, at vi ikke rydder op på legepladsen, og den kan derfor fremstå som rodet. Det er helt bevidst. Det er meget vigtigt for børns udvikling, at de kan lege uforstyrret. Legen skal ikke bremses af oprydning og den leg, de afslutter dagen med, skal de kunne fortsætte med dagen efter.

Vi udskifter legetøjet på legepladsen i løbet af året og flytter rundt på tingene, så legepladsen passer til årstiden og sikrer, at børnene bliver udfordret på forskellige måder på forskellige årstider. Det er det vi i Boiskov, kalder et foranderligt legemiljø.

De fleste ture ud af huset foregår til fods eller på cykel. Turene kan være til skoven, stranden eller til Løjt Kirkeby. Når vi tager på længere ture, sker det med private biler, i bus eller tog.

Vi har forskellige dyr i børnehaven, heriblandt marsvin, kaniner, katte, høns, får, og geder. Børnene er med til at fodre og pleje Boiskovs dyr. Der vil altid være en risiko ved at være sammen med dyr; katten kan kradse, geden kan stange, større dyr kan vælte mindre børn, og kaninerne kan bide i fingrene og i tøjet.
Vi har dyrene, fordi de er et unikt redskab til at lære børnene at omgås dem og hinanden på en respektfuldog forsvarlig måde. Dette bidrager i høj grad til barnets udvikling af empati og ansvarsfølelse. En del af omgangen med dyr indeholder også læringen omkring hygiejne, både den personlige og i forhold til kosten.

Det at kunne anvende et stykke værktøj er et anerkendelsesværdigt og nødvendigt formål i forbindelse medfriluftsliv. Derfor får børnene lov til at lære og mulighed for at anvende forskelligt værktøj i Boiskov, herunder også at snitte med dolk, så snart vi vurderer, de er udviklingsmæssig parate til det. Når børnene i Boiskov snitter med dolk og bruger værktøj, er de altid under opsyn af en voksen. Vi benytter kun dolke, der er godkendte i forhold til længde, og som kan bruges af selv små børn. Brugen af dolke i institutionen følger altid gældendelovgivning.
Skolebørnene tager dolkebevis i deres sidste år i børnehaven, som man også gør ved fx spejderne. Her lærerde at håndtere en dolk forsvarligt og ansvarligt. De får, når det er opnået, et dolkemærke på deres plads igarderoben. Når barnet har modtaget dolkemærket, kan dolken tages med på ture arrangeret kun for kommende skolebørn med dolkemærke. Det kan fx være ture til skoven, hvor vi skal bruge dolken til konkrete opgaver. Det enkelte barn får kun lov til at medbringe sin dolk, hvis det er accepteret af dets forældre.
At dolkene er godkendte i forhold til længde osv. samt det, at de tjener et anerkendelsesværdigt formål, betyder, at brugen af dolke i daginstitutioner ikke hører under knivloven.

Vi arbejder meget med børnenes udvikling af ansvarsfølelse og vores tillid til børnene. Med de mange ture, vi har ud af huset, og fx i forhold til vores dyrehold er det vigtigt, vi kan stole på børnene, og at de er ansvarsfulde. For at kunne blive dygtig til at tage et ansvar er man nød til at få muligheden for at øve sig.

Den mulighed får de, under opsyn i Boiskov. Fx forventer og øver vi, at børnene ikke stikker af, fordi porten er åben, at man kan gå i den anviste række, at man udfører de opgaver, man bliver givet på ansvarligvis osv.

Boiskov-børn oplever en masse forskelligt. Oplevelserne fra barndommen er i høj grad med til at skabe et menneskes identitet. De oplevelser, børnene får gennem en barndom i Boiskov med unikke udfoldelsesmuligheder og indlevende og nærværende voksne skaber et stærkt fundament, som de trækker på, når de senere oplever modgang eller kaster sig ud i nye eventyr.

Det var lidt om hvad du kan forvente, hvis du vælger Boiskov som daginstitution for dit barn.
Du / I er altid velkomne til at ringe til os. Tager vi ikke telefonen, er vi ude at lege med børnene – så komendelig forbi og oplev vores dejlige sted på egen krop.

 

 

Politikker

Kost politik

Det kræver god energi at være ude hele dagen. Børnene medbringer hjemmefra, en sund/solid madpakke. Madpakken bør hovedsageligt bestå af groftbrød med tilbehør, samt grøntsager/frugt. Vi anbefaler at man så vidt som muligt, undgår sukkerprodukter (kiks, drikkeyougurt, slik, store mængder tørret frugt osv) i madpakkerne. Den energi, børnene har brug for, er den energi, som giver et stabilt blodsukker og god energi til hele dagen. Vi tilbyder vand hele dagen.

Vi spiser udendørs hver dag, året rundt. I vinterperioden kan vi sidde i læ i vores lade. De yngste  børn tilbydes at spise indendørs i vores køkken eller i vores indelokaler. Vi er meget opmærksomme på, at det enkelte barn, i forhold til dets aktivitetsniveau, får nok at spise i løbet af dagen. Derfor et det nødvendigt med en madkultur, som tillader børnene selv at måtte hente og spise af deres madpakker uden for de faste spisetider. Vi opfordrer børnene til at spise deres brød inden alt andet, der er i madkassen såsom gulerødder og frugtstænger o. lig.

Vi spiser samlet til frokost. Ofte deler vi børnene op i små spisegrupper, for på denne måde, at kunne tilgodese barnets mulighed for at deltage i samtalen omkring bordet. Kl 14 spiser vi frugt, som ofte suppleres med en samling, en sang eller en lille  leg.

Vi laver engang imellem varm mad, pandekager, popcorn, snobrød, varm kakao og andet over bål til børnene. Dette er en del af aktiviteterne og fællesskabet i bålhuset. Om vinteren er det samtidig med til at holde varmen og give børnene lidt overskud til kulden. Børnene børnene er med til at etablere aktiviteterne, idet de hjælper med at tænde bål, hente brænde, lave maden, dele rundt osv.

Børn og voksne i Boiskov,  skal fejres på deres fødselsdag. Også med en kage, en is, en slikpose eller med mad på bål. Som forældre er det dig, der i samarbejde med personalet,  bestemmer, hvordan dit barn skal fejres.

RygePolitik
 • Boiskov Natur og Udebørnehave er en røgfri institution.
 • Ved arrangementer og ved udlån af børnehaven, må der ryges udenfor legepladsen, bag laden v/ parkeringspladsen. Cigaretskodder og lign skal bortskaffes i de dertil indrettede krukker.
Trafik politik
 • Vi vil gerne sikre at trafikken kører langsom forbi børnehaven. Vi har derfor i samarbejde med Aabenraa Kommune, fået lavet fartbegrænsning på 40 km/t samt vejindsnævring.
 • Vi er opmærksom på øget trafik på Sandskærvej, især i sommermånederne.
 • Vi sørger løbende for frit udsyn, fra vores udkørsel.
 • Al parkering ved aflevering og afhentning, skal foregå i gårdspladsen. Der er opsat tydelig skiltning.
 • Parkering må ikke finde sted, ved “postkasselågen” ud til vejen. Børnene kan, sammen med en voksen, vinke ved denne låge. Tydelige sten viser, hvor børnene må være.
 • Vi har ofte ture med børnene langs vejen – både til fods og på cykel. Vi lærer dem om  færdselsregler langs vejen og over vejen.
 • Vi har udflugter udflugter til byen, hvor vi ligeledes snakker færdsel i forhold til bus, trafiklys, fodgængerfelt m.m.
 • Vi øver børnenes cykelfærdigheder, for at forberede dem til cyklister i trafikken. På cykelture bærer alle cykelhjelm.
 • Børn og voksne bærer altid refleksveste i trafikken.
 • Vi vil som voksne altid være gode rollemodeller i forhold til færdsel i trafikken.

Info til forældre

Skiftetøj

Praktisk tøj til at lege i mudder
Giv jeres barn praktisk tøj på, som gerne må blive beskidt, og som barnet kan bevæge sig i.
Husk altid at have rigeligt med skiftetøj med og medbring overtøj efter årstiden og vejret.

Rigtig påklædning der er produceret til vintervejr og ude liv i Norden, er vigtigt når man er barn i
Boiskov.
Hvad er så rigtig påklædning i vintervejr? – 3 lag er godt:
1. Lag: uldundertøj og uldstrømper.
2. Lag: løst siddende bukser og varm bluse/sweater af fleece eller uld.
3. Lag: godt regntøj/funktionstøj og-/eller vandtæt skidragt.

I vinterhalvåret medbringes i øvrigt: strikhandsker, vandtætte luffer, elefanthue og tykke uldsokker.

Fodtøj i vinterhalvåret er støvler m/uldfoer og som supplement en foret termostøvle. Forår, efterår og sommer, skal barnet medbringe sko m/texmembran og sandaler, der sidder fast på fødderne og kan gåes lange ture i. Som supplement gummistøvler.

Det er vigtigt for os, at børnene lærer at blive selvhjulpne. Derfor får de lov til at mærke efter, på egen krop, om påklædningen er korrekt.

Mennesker er meget forskellige i forhold til kulde og varme følsomhed. Derfor har vi ikke faste regler omkring bestemt påklædning på bestemte tidspunkter. I samråd med barnet, vurderer vi hvad den rigtige påklædning er, for det enkelte barn, på den pågældende dag.

Ved at tvinge barnet til at påklæde eller afklæde sig tøj fortæller vi dem, at de ikke selv kan finde ud af at mærke deres krop, eller at det de oplever, ikke er rigtigt. Denne tilgang tager vi afstand fra, da det ikke fremmer børnenes udvikling. Samtidig, er vi naturligvis meget bevidste om at tage hensyn til børnenes alder og udviklingstrin i forhold til selv og medbestemmelse.

Husk rigeligt med skiftetøj og fodtøj efter vejret og årstiden.

Navn i Tøjet:
Det kan desværre ske at tøjet bliver væk. Men I kan spare jer selv for mange ærgelser og os for ekstra arbejde, hvis I sætter navn i tøjet.
Køb evt. mærker på Navnelapper.dk

 

 

 

 

Åbningstider og Lukkedage

Vi har åbent alle hverdage på nær d. 24. og 31. december.
Vi holder lukket weekender og helligdage, men har åbent i skolernes ferier.

Åbningstider:
Mandag – torsdag kl. 6.30 – 17.00
Fredag kl. 6.30 – 16.00

Traditioner

Traditioner er bærende for vores kultur og derfor vigtige for os i Boiskov. Vi fejrer og lærer om de danske højtider. Vi klipper påskepynt, finder påskeæg, vi fejrer Sankt Hans med heks på bålet, og vi sysler med hjemmelavede julegaver i december. Vi holder påske og julefrokost sammen med børnene, og vi fejrer hinandens fødselsdage. Når vi holder fødselsdag, eller der inviteres til fødselsdag, giver vi fra institutionens side en gave fra alle børn og voksne til det barn, som har fødselsdag. Fødselsdagsbarnet må medbringe lidt godt til uddeling.Hvert barn skal selvfølgelig fejre sin fødselsdag.

Alle børn skal selvfølgelig fejres på sin fødselsdag.
Kom og aftal med os hvordan dit barn skal fejres.

Vi holder fastelavnsfest med børnene, hvor vi slår katten af tønden, leger og spiser fastelavnsboller.

I løbet af foråret holder vi “Bedsteforældredag”, hvor børnenes bedsteforældre inviteres til en udendørs hyggedag i Boiskov.

I maj måned tager alle børn & voksne, på en hyggelig heldagstur til Mads By Parken i Fredericia.

I juni måned holder vi sommerfest for børn og forældre. Traditionen tro er det med Tivoli boder samt cirkus forestilling opført af børnene. Og  både forældre og bedsteforældre er velkommen.

I september tager vi på en fælles heldagsudflugt og sejler til Barsø, hvor vi leger hele dage.

 I november inviterer vi til  julefest i laden med forskellige aktiviteter som juleklip, juledekorationer, julebag og ikke mindst glögg, æbleskiver, juletræ og julemand.

December måned er fyldt med drillenisser og december-hygge.

 

Forventninger Til Forældre
 • At jeres barn så vidt mulig er ble-fri hvis det skal starte i børnehave.
 • At I vil bidrage med at skabe et hyggeligt miljø for jeres barn
 • At I som forældre er engageret i og nysgerrige på hverdagen i institutionen.
 • At I som forældre, hjælper til med at fodre vores dyr, ca 2 gange 
 • At forældre så vidt muligt deltager i de fælles arrangementer institutionen afholder for at styrke 
Mad Og Drikke

Madpakke 

Det kræver god energi at være ude hele dagen. Børnene skal hjemmefra medbringe  en sund/ solid madpakke. Madpakken bør hovedsageligt bestå af groft, brød med pålæg samt grønsager. Vi anbefaler, at man så vidt muligt undgår sukkerprodukter (kiks, drikkeyoghurt, slik, store mængder tørret frugt osv.) i madpakkerne. Den energi, børnene har brug for, er den energi, som giver et stabilt blodsukker og god energi hele dagen. Børnene har adgang til  drikkevand hele dagen. Om sommeren tilbyder vi vand og nogle gange saftevand i kopper, for at sikre deres væskebehov.

Hvert barn medbringer hver uge, 5 stykker frugt til en fælles frugtkurv. I fællesskab med børnene tilbereder og deler vi frugten ud.

Vi spiser udendørs hver dag året rundt. Vi spiser samlet til frokost ca 11.30.  Ofte deler vi børnene op i mindre spisegrupper, for bedre at kunne bevare roen omkring måltidet samt styke samtalen omkring måltidet.

Vi spiser fælles frugt kl ca 14.00. Frugtmåltidet suppleres ofte med en sang, en samling eller en lille leg.

Vi er meget opmærksomme på, at det enkelte barn, i forhold til dets aktivitetsniveau får nok at spise i løbet af dagen. Det er derfor nødvendigt med en madkultur, som tillader børnene selv at måtte hente og spise af deres madpakke uden for de faste spisetider, hvis de føler sult.

Vi tænder ofte bål i bålhuset eller på bjerget bag børnehaven med forskellige formål. Det kan være et bål, vi skal lave mad ved, bage snobrød eller poppe popcorn på. Det kan også være, vi blot skal varme os og fortælle historier. Vi bruger det som samlingspunkt. Vi opdrager børnene til at færdes omkring et bål med respekt for ild og de andre mennesker omkring bålet.

Vi laver varm  mad med børnene ca. en gang om måneden. Den valgte ret er ofte årstidsbestemt og bliver valgt i fællesskab med børnene. Maden laves altid udendørs på bål.

Vi tager hensyn til allegier, intolerencer etc.

Forældresamtaler

Vi inviterer jer til den første samtale omkring jeres barn, umiddelbart inden barnets start i Boiskov. Her vil vi fortælle om Boiskov, barnets hverdag, praktiske ting såsom påklædning, madpakker etc. I vil også her have mulig for, at fortælle/ informere om  det I ønsker,  ift tis ljeres barnfamilie.

Efter ca 4 måneder, tilbyder vi en samtale. Her drøftes sprogvurdering, motoriktest samt barnets almene  trivsel og udvikling.

I efteråret, inden barnets skal starte i skole, tilbyder vi en skolesamtale. Her drøfter vi sprogvurdering, skolestart og barnets udvikling of trivsel. Vi arbejder med skoleparathed, fra barnets første dag i institutionen, men i året op til skolestart intensiveres arbejdet. Vi har et godt og tæt samarbejde med Løjt Kirkebys skole og har deltaget i udviklingen af skoledistriktets model og grundlag for arbejdet med skoleparathed.

Vi lægger stor vægt på den daglige garderobe/græsplæne‐samtale, hvor vi kan drøfte stort som småt. Det er vigtigt for os, at både vi og forældrene er imødekommende og har et godt samarbejde omkring barnets trivsel. Vi står altid til rådighed ved en samtale, hvis I ønsker det. Og vi vil altid invitere forældre til en samtale, hvis der er noget, vi vurderer vi har brug for at snakke med jer om, omkring jeres barn.

Vi har et bredt tværfagligt samarbejde med talepædagoger, psykologer, fysioteraputer og Sundhedsplejen i Aabenraa Kommune.

 

Fødselsdage

Hvert barn skal selvfølgelig fejre sin fødselsdag. 
Kom og aftal med os, hvordan dit barn skal fejres.

Børnene skal ikke have gave med til hinanden, når vi fejrer fødselsdag i børnehaven.
Hvis fødselsdagen bliver holdt i hjemmet, har børnehaven en fælles gave med.

Legetøj

Børnene må gerne medbringe eget legetøj. Det er dog på eget ansvar, hvis det går i stykker eller bliver væk. Boiskov erstatter ikke ødelagt eller forsvundet legetøj. 

Der må ikke medbringes mobiltelefoner, tablets og lign.

Forsikringer

Børnehaven har ikke tegnet ulykkesforsikring på børnene, dette påhviler forældrene.

Solcreme
 • Børnene skal have solcreme på hjemmefra, de dage I som forældre vurderer det er nødvendig.
 • Vi smører dem ved middagstid, de dage vi vurderer det er nødvendig – i forår og sommer perioder. 
 • Boiskov har solcreme. Vi bruger udelukkende produkter der er testet for allegier og parfume, feks DERMA
 • Børnene bedes medbringe en bøllehat/ solhat i sommerhalvåret.