Børn & Læring

Læreplaner

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Boiskovs pædagogiske læreplanerer er delt op i 6 temaer.
Disse er listet op herunder, hvor vi beskriver hvordan vi bevidst arbejder med læreplanenerne over hele dagen. Også i overgange f.eks. i garderobe, ved frugt, madpakker etc.

I Boiskov prioritere vi den motoriske udvikling højt, da børns motoriske udvikling er altafgørende for deres indlæringsevne og for hvor skoleparate de kan blive. Den er også grundlæggende vigtigt for barnets kompetencer i forhold til at lege, være social og have mod på at opleve verden omkring dem. Uden den rette motoriske stimulering vil barnet være helt eller delvist passivt, både i kognitivt og fysisk forstand. Det skyldes, at krop og sind hænger uløseligt sammen. Jo mere, der er styr på kroppen, jo bedre følger hovedet med.

Denne tilgang er en af de primære grunde til, at vi vægter udelivet så højt. Børnene har i naturen langt bedre muligheder for at bruge deres krop og for at lære herigennem.

Vi vil under hver læreplansemne give en beskrivelse af, det vi laver på legepladsen, på ture i naturen og hvordan det er med til, at styrke barnets motorik og primære sanser. De primære sanser er styrende for, hvordan kroppen fungere i bevægelse. Herunder at have en god kropskontakt og kontrol, så man kan lege med andre børn og er i stand til at bruge sine muskler og led på den rigtige måde. Udviklingen af de primære sanser sker ikke af sig selv, det er noget, der skal trænes.

Alsidig Personlig Udvikling

Alsidig personlig udvikling opleves således i Boiskov:

 • At kunne sige ”Mojn” til sine forældre.
 • Tuttagning i ex. spisesituationer, regellege osv.
 • At lære fra de ældre børn.
 • At mærke hvad min krop kan selv.
 • Mærke egne grænser.
 • Leje uforstyrret af de voksne.
 • Plads til kreativitet og fantasi.
 • Opleve at være en del af et fællesskab, hvor der dannes relationer.
 • Man øver sig og kommer til at kunne mestre.
 • Fastholde relationer og legen.
 • Opleve at de voksne har troen, så de derved for selvtillid.
Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog opleves således i Boiskov:

 • Sang og musik.
 • Rim og remser.
 • Sprogvudringer.
 • Fjollesnak.
 • Dialoglæsning.
 • Naturen indbyder til råb og skrig.
 • Daglig dialog.
 • Koble flere begreber på dialogen.
 • Turtagning i samtalen.
 • Pludre.
 • Kropssprog.
 • Sproglege.
 • Rollelege.
 • Det spontane og nærværende kommunikation der sker i små grupper
  på ture.
 • Aldersopdelte grupper.
 • Naturen giver dialog med voksne/børn og børn/børn imellem.
Natur og Udeliv

Natur, udeliv og science opleves således i Bioskov:

 • Uderummet bruges dagligt året rundt.
 • Børnene oplever at alt kan foregå udendørs i de forskellige
  årstider.
 • Årets gang mærkes på egen krop.
 • Vi bruger skoven, stranden og markerne som vi er omgivet af.
 • Vi har egne dyr som dagligt skal passes.
 • Lære at passe på naturen.
 • Opleve hvad naturen kan bruges til.
 • Dyrke grønsager og frugt og bearbejdelsen.
 • Forrådnelseskasse til dyr.
 • Undersøge og undre sig i Naturen.
 • Fra jord til bord.
 • Eksperimenter med og i naturen
Social Udvikling

Social udvikling opleves således i Boiskov:

 • Opleve fællesskab og kunne udvikle sig i relationen.
 • At begå sig socialt.
 • Føle ansvar.
 • Udvikle sig med børn og voksne i forskellige aldre, nationaliteter
  mm.
 • Vigtigheden i at kunne hjælpe hinanden.
 • At opleve at mødes i de følelser de måtte opleve.
Krop, sanser og bevægelse

Krop, sanser og bevægelse opleves således i Boiskov:

 • Fodbad.
 • Yoga.
 • Kuperet ude terræn.
 • Motorik baner ude og indendørs.
 • Gynger.
 • Vi røre, lugter, ser, lytter og smager.
 • Personale med Motorik vejleder Uddannelse.
 • Musik Pædagoger.
 • Tegne, klippe og klistre.
 • Finde smådyr i Naturen stimulere finmotorikken.
 • Lære at mærke sin krop ex. Kulde, varme og at være våd.
Kultur, æstetik og fællesskab

Kultur, æstetik og fællesskab opleves således i Boiskov:

 • Teater.
 • Julegudstjeneste.
 • At være en del af fællesskabet i Boiskov.
 • Traditioner omkring højtiderne.
 • Børn fra forskellige kulture.
 • Besøg og samvær med ældre fra plejehjemmet.
 • Besøge div. udstillinger, muser og bibliotek.
 • Bondegårds besøg, legepark mm.
 • Overnatning.

Klik for at åbne

Klik for at åbne

Klik for at åbne

Læreplaner

 • Fordybelse
 • Frihed til legen
 • Familiært miljø
 • Enkelthed
 • Roen i naturen
 • Fællesskab
 • De gode oplevelser

Jeg er noget…
Lykke er at gå og vade op til knæene i blade

Gå på bare, sorte fødder og så nye gulerødder.

Glæde er at se hvordan at solens gnister rammer vandet.

Se! De hede luftlag dirrer der hvor havens guldsmed svirrer.

Sneen daler ned i totter
– er der noget der er flotter’?

Åhr – min tykke snemand vælter!
Det er fordi hans mave smelter

Jord der lugter, sol i gården,
fuglesang – nu starter våren

Giv dit barn natur som gave,
førend det har lært at stave.

Lyse, sjove barndomsminder
er en skat, der aldrig svinder.

Fik du gode barndomsstunder,
går du aldrig rigtig under.

Barnet, som er glad og kåd,
Si’r som voksen. Jeg er noget!

Ole Hyltoft
(fra digtsamlingen »Snyd fanden for en taber« )