Her skabes legende børn

Boiskov Natur og Udebørnehave Aps er en privatejet børnehave,
godkendt af Aabenraa kommune.

Her skabes legende børn

Boiskov Natur og Udebørnehave Aps er en privatejet børnehave,
godkendt af Aabenraa kommune.

Legende børn i naturen

Leg i skov og krat

Børnehaven

Børn & Læring

Motorik

Kontakt

Om Boiskov Børnehave

Boiskov Natur og Udebørnehave Aps er en privatejet børnehave , godkendt af
Aabenraa kommune. Vi er normeret til 34 børn i alderen 3-6 år.
Vi har til huse på en dejlig gammel bondegård i skønne naturomgivelser på Løjtland.

På den store grund boltrer vi os med leg, bål og mange andre udeaktiviteter.
Vi har gode rummelige indelokaler, hvor vi kan være, når frosten og regnen driller os.
I stalden har vi et træværksted og et halmloft, hvor vi kan lege.

Vi har forskellige dyr i vores ”klappegård”, hvor børnene kan være med til at fodre dyrene.
Vi bor i gå afstand til skov og strand og tilbringer mange timer der med leg, samvær og motoriske udfoldelser. Det er skønt at opholde sig i naturen, børnene bliver udfordret, gøres
nysgerrige og motiveres – de kan simpelthen ikke lade være med at pille og gå på opdagelse.

Vi vil rigtig gerne give dig et indblik i noget af det Boiskov Natur- og Udebørnehave, har at
byde på. Og hvordan dit barns verden kan se ud se ud, når du vælger os som institution.

Det er vores mål at berige så mange mennesker som muligt, heriblandt dit barn. Derfor skaber vi en oplevelsesrig dagligdag, der planter sig i børnene og beriger dem motorisk, kognitivt, emotionelt, socialt og kulturelt.

Vores vigtigste udgangspunkt for denne berigelse er naturen. Naturen giver børnene rige udfoldelsesmuligheder og er et fantastisk fundament for læring. Et fundament, som er umuligt at skabe indendørs.

I Boiskov har børnene naturen som verdens bedste legeplads. Vi har en stor legeplads til rådighed, men tager meget ofte på tur til både skov og strand, som ligger i gåafstand fra institutionen.

Følg med i dit barns hverdag

Med Famly kan du som forælder få billeder, opslag og begivenheder fra Boiskov Natur og Udebørn
have direkte på mobilen som iPhone og Android app eller direkte på din e-mail.

Formål

Institutionen modtager børn i alderen følgende de kommunale institutioners alderskategori for børnehaver og småbørnsgrupper. Dagtilbuddet er et led i kommunens samlede generelle og forebyggende tilbud til børn.

Institutionen skal leve op til de til enhver tid gældende krav og love, der er gældende inden for institutionsområdet. Institutionen skal som mål sætte sig en opdragelse der fremmer evnen til aktivt fællesskab, og som i en glad og tryg atmosfære giver sådanne muligheder for oplevelse og selvvirksomhed, at barnet herved får øget sin lyst til at lære og udfolde sin fantasi, alt med det sigte at fremme en alsidig udvikling.

Arbejdet i institutionen skal i videst muligt omfang foregå i samarbejde med forældrene. Institutionen står åben for alle uanset race, religion og politisk anskuelse.

Påvirkning der sigter mod ensretning, må ikke finde sted.
Institutionen skal arbejde for at fremme tolerance og medmenneskelighed.
Børnene skal, gennem natur og miljøaktiviteter opleve og lære om sunde livsvaner, herunder skal der også sættes fokus på krop og bevægelse, personlige og sociale kompetencer og kulturelle udtryksformer i samvær med nærværende og inspirerende voksne.

Stk.2 Denne børnehaves oprettelse og drifts fornødne kapital tilvejebringes dels ved forældrebetaling samt tilskud fra kommunen.
En andel af evt. overskud kan anvendes til forbedring og indkøb af legeredskaber og materialer. Der vil i samarbejde med forældrebestyrelsen og personale blive foreslået/diskuteret hvilke indkøb/aktiviteter, der har 1. prioritering.