Støtteforeningen Boiskov

Frivilling støtteforening for forældre
Støtteforeningen Boiskov er en frivillig forening bestående af forældre til børnene i Børnehaven Boiskov, Sandskærvej 119, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa. 
Børnehaven må ikke opkræve betaling udover frivillig forældrebetaling. Den må imidlertid gerne modtage gaver og tilskud fra en etableret støtteforening.

Formål
Støtteforeningen Boiskovs formål er at indsamle midler, som kan videregives til Boiskov Natur og Udebørnehave og bruges til at give børnene en ekstra oplevelse i hverdagen eller til indkøb af legetøj, møbler, værktøj eller andet børnehaven har brug for.

020_paa_aeblerov 021_farvespil 015_vi_laver_lysestager 040_hvme_tramper_paa_min_bro 039_vi_samler_aebler

Foreningens økonomiske midler kommer primært via overskud fra div. arrangementer. Vi vil være aktive i årets løb ved f.eks. sommer- og julefest, foredrag, kræmmermarked, arbejdsdage m.m. Endvidere modtages pengegaver fra enhver der måtte ønske det (fx forældre, bedsteforældre, handelsdrivende i lokalsamfundet m.m.). Støtteforeningen søger også fonde og legater.

Støtte og betaling
Det er til enhver tid muligt at støtte foreningen økonomisk. Der opkræves ikke kontingent og det er op til den enkelte at fastsætte størrelsen på bidraget.  

Betaling foregår ved
  • brug af girokort, som er tilgængelige i børnehaven,
  • indbetaling på konto 9734 0004255410 i Frøes Herreds Sparkasse
  • betales direkte til en af foreningens medlemmer, som vil sætte beløbet ind på ovennævnte konto

004_leg_paa_marken   022_boiskovs_fodbolddrenge   032_spiderman   035_suppe_i_skoven   008_snoren_klippes_af_asbjorn

Det er kassererens opgave at føre regnskab og i samarbejde med børnehavebestyrelsen, forvalte midlerne til formål som er til gavn for Boiskov Natur og Udebørnehave.
Kassereren for støtteforeningen forelægger regnskab ved den årlige generelforsamling med en aktuel saldoopgørelse.

Hvis der er nogen, der har lyst til at arbejde i Støtteforeningen eller har ideer/erfaringer vi kan bruge, hører vi meget gerne fra jer.

 

Kontaktpersoner for støtteforeningen:

Annette Jensen
 31 10 28 94 

Iben Schou Simonsen
 61 79 30 04
 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.