Formål

Institutionen modtager børn i alderen følgende de kommunale institutioners alderskategori for børnehaver og småbørnsgrupper. Dagtilbuddet er et led i kommunens samlede generelle og forebyggende tilbud til børn.


Institutionen skal leve op til de til enhver tid gældende krav og love, der er gældende inden for institutionsområdet. Institutionen skal som mål sætte sig en opdragelse der fremmer evnen til aktivt fællesskab, og som i en glad og tryg atmosfære giver sådanne muligheder for oplevelse og selvvirksomhed, at barnet herved får øget sin lyst til at lære og udfolde sin fantasi, alt med det sigte at fremme en alsidig udvikling.


Arbejdet i institutionen skal i videst muligt omfang foregå i samarbejde med forældrene. Institutionen står åben for alle uanset race, religion og politisk anskuelse.
Påvirkning der sigter mod ensretning, må ikke finde sted.
Institutionen skal arbejde for at fremme tolerance og medmenneskelighed.
Børnene skal, gennem natur og miljøaktiviteter opleve og lære om sunde livsvaner, herunder skal der også sættes fokus på krop og bevægelse, personlige og sociale kompetencer og kulturelle udtryksformer i samvær med nærværende og inspirerende voksne.


Stk.2 Denne børnehaves oprettelse og drifts fornødne kapital tilvejebringes dels ved forældrebetaling samt tilskud fra kommunen. En andel af evt. overskud kan anvendes til forbedring og indkøb af legeredskaber og materialer. Der vil i samarbejde med forældrebestyrelsen og personale blive foreslået/diskuteret hvilke indkøb/aktiviteter, der har 1. prioritering.

Uhmmajs