Start i Boiskov?

Indmeldelsesblanket, som kan udfyldes og sendes til børnehaven - evt. via mail.

Vi gør opmærksom på at man sagtens kan starte i Boiskovs Børnehave, selvom man ikke har gået i småbørnsgruppe hernede

Børnene bliver skrevet på ventelisten i den rækkefølge indmeldelserne bliver modtaget.

Optagelsen sker ud fra følgende kriterier:

  • Søskende har fortrinsret
  • Vi optager ca. 10 børn pr årgang
  • Vi laver så vidt muligt en nogenlunde ligelig fordeling mellem drenge og piger
  • Når vi har en ledig plads, bliver den tilbudt til den øverste fra listen, som kan starte efter højst 2 måneder.

Sommer Emma

Tilbagemeldinger til forældre:

  • Ved modtagelse af indmeldelse får I en bekræftelse pr mail på, at jeres barn er sat på ventelisten.
  •   Cirka ½  år inden opstart, får I besked pr mail, hvis jeres barn er optaget.
  •  Cirka 3 måneder inden opstart modtager I et velkomstbrev.