Forventninger til forældre

Fuld gang i lgen

  • At jeres barn så vidt mulig er ble-fri hvis det skal starte i børnehave.
  • At I giver jeres barn praktisk tøj med samt skiftetøj.
  • At I giver jeres børn sunde madpakker med.
  • At I vil bidrage med at skabe et hyggeligt miljø for jeres barn. 
  • At I som forældre er engageret i og nysgerrige på hverdagen i institutionen.
  • At forældre så vidt muligt deltager i de fælles arrangementer institutionen afholder for at styrke det gode sammenhold